การประเมินผลกระทบ

งานศึกษาวิจัย
http://www.dtn.moc.go.th/web/147/650/result_fta.asp?g_id=650&f_id=3656
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

บทที่ 13 นโยบาย .doc
ภาพรวมผลกระทบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการจัดตั้งเขตการค้าเสรี

บทที่ 4 (ASEAN_CHINA).doc
การวิเคราะห์ผลกระทบของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียนและจีน

http://www.dtn.moc.go.th/web/147/650/china_fta.asp?g_id=650&f_id=3655
ผลการศึกษาการจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีนรายอุตสาหกรรม
 
 
     
About Us   l   FTA News & Update   l   FTA Library   l   Web Board   l   FAQs   l   Contact Us
 
Powered by Fiscal Policy Research Institute Foundation
Tipco Tower, 30th Floor, 118/1 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02-357-3490-6 Fax. 02-357-3499 e-mail. FTA

Copyright © 2004-2009. All rights reserved