รายการสินค้าที่จะลดภาษีจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
รายการสินค้าทั้งหมดที่ต้องลดภาษีภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน
ดาวน์โหลดข้อมูลสินค้าส่งออกและนำเข้าของจีน
 
 
     
About Us   l   FTA News & Update   l   FTA Library   l   Web Board   l   FAQs   l   Contact Us
 
Powered by Fiscal Policy Research Institute Foundation
Tipco Tower, 30th Floor, 118/1 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02-357-3490-6 Fax. 02-357-3499 e-mail. FTA

Copyright © 2004-2009. All rights reserved