ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (SEOM) ครั้งที่ 1/37
ภาพรวมเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน
สถานะความคืบหน้าการจัดทำเขตการค้าเสรีของไทย
การลดภาษีสินค้ากลุ่มแรก (Early Harvest) ของจีน ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
การลดภาษีสินค้ากลุ่มแรก (Early Harvest) ของไทย ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน
 
 
     
About Us   l   FTA News & Update   l   FTA Library   l   Web Board   l   FAQs   l   Contact Us
 
Powered by Fiscal Policy Research Institute Foundation
Tipco Tower, 30th Floor, 118/1 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02-357-3490-6 Fax. 02-357-3499 e-mail. FTA

Copyright © 2004-2007 All rights reserved