วันที่ ประเด็นข่าว/เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวที่สำคัญ
22 มิถุนายน 2548

แหล่งข่าว :
ฐานเศรษฐกิจ

เอฟทีเอไทย-บาห์เรนส่อเค้าแท้ง กลุ่ม GCC บีบยกเลิกอ้างแหกกฎ

เอฟทีเอไทย-บาห์เรนส่อล่มกลางครัน กลุ่ม GCC ฟันเปรี้ยงแหกกฎ หากอยาก ทำกับไทยต้องทำในนามกลุ่มตามอย่างเอฟทีเออื่น ล่าสุดบาห์เรนเสนอแนวทางใหม่ไทยแล้ว พาณิชย์ยอมรับเป็นเรื่องจริงแต่ยังไม่ได้รับหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการ...(อ่านต่อ)

16 ธันวาคม 2547

แหล่งข่าว :
กรุงเทพธุรกิจ

ดันไทยแลนด์บิสซิเนสเซ็นเตอร์ ในบาห์เรนขายส่ง-ปลีกตอ.กลาง

ไทยเตรียมปักธง ตั้ง Thailand Business Center ในบาห์เรน ต่อยอดเอฟทีเอ รุกตลาดใน อ่าวอาหรับ 22 ล้านคน ตัดสินใจเลือกอาคารย่านใจกลางเมือง บนถนน Government Avenue แสดงสินค้าขายส่ง-ปลีก ระบุผู้ให้เช่าใจป้ำพร้อมปรับปรุงภายในอาคารและสิ่ง อํานวยความสะดวก เสร็จภายใน 4-5 เดือน ... (อ่านต่อ)

21 พฤษภาคม 2547

แหล่งข่าว: ไทยรัฐ
"น.ส.พ.ยูมิอูริ" เปิดช่องไทยเชื่อมเอฟทีเอ ชักจูงเกษตรกรญี่ปุ่นอย่ากลัวไทยบุก

นายพิศาล มาณวพัฒน์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-ญี่ปุ่น เปิดเผยว่า หนังสือพิมพ์ยูมิอูริ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในญี่ปุ่น ได้เชิญให้ไปร่วมอภิปรายกับผู้นำภาคเอกชน วิชาการ และกลุ่มเกษตรญี่ปุ่น เรื่องเขตการค้าเสรี ที่กรุงโตเกียว ในวันที่ 24 พ.ค.นี้ ซึ่งจะใช้โอกาสนี้ลดความห่วงกังวลของฝ่ายญี่ปุ่น โดยเฉพาะภาคเกษตรและประชาชนทั่วไปที่เกรงว่าสินค้าเกษตร และแรงงานมีฝีมือประเภทต่างๆของไทยจะหลั่งไหลไปสู่ญี่ปุ่นมากเกินไป ดังนั้น ในโอกาสนี้จะได้ชี้แจงให้ทางญี่ปุ่นเข้าใจว่าการจัดทำเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น จะมุ่งเสริมจุดแข็งซึ่งกันและกัน มุ่งขยายผลประโยชน์ร่วม โดยคำนึงถึงจุดเปราะบางทั้งสองฝ่าย เช่น ไทยจะคำนึงถึงการเปิดเสรีภาคเกษตรของญี่ปุ่น และญี่ปุ่นก็ควรคำนึงถึงการเปิดเสรีภาคบริการ การเงินของไทย อีกทั้งไทยจะเน้นการส่งออกสินค้าเกษตรที่ไม่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเกษตรกรญี่ปุ่น และจะเน้นความร่วมมือระหว่างสหกรณ์เกษตรด้วยกันเพื่อส่งเสริมรายได้และคุณภาพชีวิต

สำหรับเรื่องแรงงานไทยประเภทต่างๆ จะเน้นการค้าบริการที่ไทยมีศักยภาพและสังคมญี่ปุ่นขาดแคลนหรือต้องการ เช่น ร้านอาหารไทย การศึกษา สุขภาพและความงาม การบันเทิง นอกจากนี้ จะมีข้อเสนอการอนุญาตให้ชาวญี่ปุ่นเข้ามารับการรักษาพยาบาลในไทยแล้ว สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของรัฐบาลญี่ปุ่นได้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ชาวญี่ปุ่นใช้บริการที่มีมาตรฐานของไทยแต่ราคาถูกกว่า.
15 มีนาคม 2547 "เขตการค้าเสรี ไทย-บาห์เรน : ความตกลงฯ ในระดับทวิภาคีฉบับแรกของไทย "

ไทย-บาห์เรน ได้ร่วมลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยการเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2545 มีรายการสินค้า ที่นำมาลดภาษีเหลือร้อยละ 0 และ 3 ในเบื้องต้น จำนวน 626 รายการ สินค้าที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว น้ำมันสำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์พลาสติก สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม อะลูมิเนียม เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์รองเท้า สินค้าหมวดอาหาร (บางรายการ) เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้าสตรี อัญมณี เครื่องประดับ รถยนต์และส่วนประกอบ

การจัดทำเขตการค้าเสรีไทย-บาห์เรน เป็นความตกลงฉบับแรกในระดับทวิภาคีที่ไทยได้จัดทำกับประเทศคู่เจรจา ซึ่งรัฐบาลมุ่งหวังที่จะให้เป็น FTA ที่สมบูรณ์ทั้งในเรื่องการเปิดเสรีสินค้าและการค้าบริการ ในปี 2553 เพราะบาห์เรนเป็นประเทศในกลุ่มสหพันธรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council: GCC ซึ่งประกอบด้วย 6 ประเทศ คือ บาห์เรน การ์ตา สหรัฐอาหรับเอมิ-เรตส์ โอมาน ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต) การจัดทำเขตการค้าเสรีกับบาห์เรนจะทำให้ไทยสามารถใช้บาห์เรนเป็นประตูสู่การค้าและการลงทุน ในประเทศกลุ่ม GCC ที่มีกำลังซื้อสูง รวมทั้งการได้รับความสะดวกในการส่งสินค้ามากขึ้น ส่วนบาห์เรนสามารถใช้ไทยเป็นประตูการค้าและการลงทุนสู่กลุ่มประเทศอาเซียน เขตการค้าเสรี ไทย-บาห์เรน จะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค ทั้งผู้ผลิตเพื่อการส่งออก ผู้ผลิตภายในประเทศ และด้านการค้าบริการ โดยจะเป็นการขยายการค้าของกลุ่มสินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกสูง ได้แก่ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มยานยนต์ กลุ่มสินค้าหมวดอาหาร กลุ่มสินค้าหมวดสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป และสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตในกลุ่มสินค้าบางชนิดที่ไทยมีความจำเป็นต้องนำเข้า เนื่องจากบาห์เรนเป็นแหล่งวัตถุดิบราคาถูกแห่งใหม่ของไทย เช่น ด้ายบางชนิด อะลูมิเนียมขึ้นรูป ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีบางชนิด เป็นต้น ส่วนสาขาการค้าบริการที่คาดว่าไทยจะได้รับประโยชน์จากการจัดทำ FTA ได้แก่ สาขาก่อสร้างและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง สาขาบริการด้านสุภาพ สาขาท่องเที่ยว (ร้านอาหาร โรงแรม) สาขาบริการเสริมความงามและผ่อนคลาย (ธุรกิจสปา นวดแผนไทย ร้านตัดผม) และสาขาที่บาห์เรนอาจได้รับประโยชน์เนื่องจากมีความชำนาญ คือ สาขาการบริการด้านการเงิน สาขาโทรคมนาคม ครอบคลุมทุกกิจกรรม และ สาขาบริการธุรกิจ หลายฝ่ายอาจมองว่า การจัดทำเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับบาห์เรน ประเทศไทยจะไม่ได้รับประโยชน์มากนัก เนื่องจากบาห์เรนมีสินค้าหลัก (อะลูมิเนียม) ที่พร้อมจะส่งมาจำหน่ายในประเทศไทย รวมทั้งการให้บริการทางด้านการเงิน ที่พร้อมจะเข้าจัดตั้งหน่วยธุรกิจในประเทศไทย แต่ควรมองในภาพรวมเพราะไทยมีสินค้าและบริการที่มีศักยภาพหลายชนิดที่สามารถส่งออกไปยังบาห์เรนได้ รวมทั้งประเทศกลุ่ม GCC ที่สามารถใช้เป็นฐานในการขยายการค้าและการลงทุน ซึ่งอาจได้รับประโยชน์มากกว่าการขยายการค้ากับบาห์เรนโดยตรง
12 ธันวาคม 2546 ความคืบหน้าการจัดทำ FTA ด้านการค้าบริการไทย-บาห์เรน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รายงานว่า ขณะนี้ไทยกับบาห์เรนกำลังเจรจาเปิดตลาดการค้าภายใต้กรอบความตกลงเพื่อจัดตั้ง Closer Economic Partnership Agreement หรือเขตการค้าเสรี (FTA) ซึ่งการประชุม Technical Expert Group (TEG) ครั้งที่ 4 ณ กรุงนามานา ประเทศบาห์เรน เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม 2546 ที่ผ่านมา เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจา FTA ของทั้งสองประเทศ ผลการประชุมมีความคืบหน้าต่อเนื่องจากการประชุมในครั้งที่ผ่านมา โดยบาห์เรนได้เสนอให้มีการเจรจาในสาขาที่แต่ละฝ่ายให้ความสนใจเป็นพิเศษ สำหรับสาขาที่บาห์เรนเสนอให้มีการเจรจาในช่วงแรก ได้แก่
- สาขาบริการการเงิน เช่น ธนาคารอิสลาม ประกันภัย และธุรกิจหลักทรัพย์
- สาขาโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Internet
- สาขาบริการธุรกิจรวมทั้งสาขาวิชาชีพ
นอกจากนี้ บาห์เรนได้เสนอให้สิทธิพิเศษและความช่วยเหลือต่อไทยในหลายด้าน อาทิเช่น เสนอให้ Technical assistance และ Training course ต่อประเทศไทยในสาขาธนาคารอิสลามและธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งจะให้มีการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญระหว่างสองประเทศ โดยจะให้ Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF) เป็นหน่วยงานประสาน
สำหรับสาขาที่ไทยเสนอให้เจรจาในช่วงแรก ได้แก่
- สาขาก่อสร้าง โดยขอให้สาขาก่อสร้างเป็นเสมือน cluster ซึ่งจะสามารถผูกรวมสาขาอื่นๆ ที่ไทยต้องการเข้าไปได้ด้วย เช่น วิศวกร สถาปนิก และ กิจกรรมเกี่ยวเนื่อง
- บริการด้านสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล และการนวดบำบัด โดยขอให้ชาวบาห์เรนเข้ามาใช้บริการในไทยและสามารถเรียกค่ารักษาพยาบาลจากระบบประกัน สุขภาพหรือสวัสดิการของรัฐได้
- สาขาการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหารรวมทั้งพ่อครัวและพนักงาน
- บริการเสริมความงามและส่งเสริมสุขภาพ เช่น สปา เสริมความงาม และตัดแต่งผม

ไทยยังขอให้บาห์เรนเปิดตลาดครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทห้างร้านและการให้บริการโดยคนไทย และได้ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนสาขาที่จะเจรจาได้อีก

เพื่อเปิดโอกาสให้ฝ่ายเจรจาได้ปรับกลยุทธ์ให้เป็นไปตามสถานการณ์การค้าของไทย
 
     
About Us   l   FTA News & Update   l   FTA Library   l   Web Board   l   FAQs   l   Contact Us
 
Powered by Fiscal Policy Research Institute Foundation
Tipco Tower, 30th Floor, 118/1 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02-357-3490-6 Fax. 02-357-3499 e-mail. FTA

Copyright © 2004-2009. All rights reserved