สถานะความคืบหน้าการจัดทำเขตการค้าเสรีระหว่างไทย-บาห์เรน

ฝ่ายไทยได้ดำเนินการออกประกาศลดภาษีสินค้า Early Harvest ทั้ง 626 รายการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2547 ที่ผ่านมา และมีผลบังคับใช้ในวันดังกล่าว

สำหรับฝ่ายบาห์เรน จากการสอบถามบาห์เรนมาเป็นระยะๆ ตั้งแต่การประชุม TEG ครั้งที่ 4 ฝ่ายบาห์เรนได้ตอบว่าเรื่องนี้ยังอยู่ในการพิจารณาของรัฐสภาอยู่ แต่มิได้แจ้งกำหนดเวลาเสร็จสิ้นที่แน่นอน อย่างไรก็ตามการลดภาษีสินค้าเหล่านี้ จะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์เมื่อทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยน Notice of Fulfillment ระหว่างกันแล้ว

การลดภาษีสินค้ากลุ่มแรก (Early Harvest) ของไทย
 
 
 
     
About Us   l   FTA News & Update   l   FTA Library   l   Web Board   l   FAQs   l   Contact Us
 
Powered by Fiscal Policy Research Institute Foundation
Tipco Tower, 30th Floor, 118/1 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02-357-3490-6 Fax. 02-357-3499 e-mail. FTA

Copyright © 2004-2009. All rights reserved