ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้า/เศรษฐกิจ ครั้งที่ 5 ภายใต้กรอบ BIMST-EC และการลงนามกรอบความตกลงเขตการค้าเสรี BIMST-EC ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2547 ณ จังหวัดภูเก็ต
http://www.dtn.moc.go.th/web/147/152/thaifta.asp?g_id=152&f_id=3711
สถานะความคืบหน้าการจัดทำเขตการค้าเสรีของไทย
 
 
     
About Us   l   FTA News & Update   l   FTA Library   l   Web Board   l   FAQs   l   Contact Us
 
Powered by Fiscal Policy Research Institute Foundation
Tipco Tower, 30th Floor, 118/1 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02-357-3490-6 Fax. 02-357-3499 e-mail. FTA

Copyright © 2004-2009. All rights reserved