การประเมินผลกระทบ
  งานศึกษาวิจัย
โครงการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การประเมินผลกระทบภาพรวม FTA ไทย-ญี่ปุ่น
การวิเคราะห์ผลกระทบของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น *

การวิเคราะห์ผลกระทบของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียน กับ จีน+ญี่ปุ่น+เกาหลี *

  *เป็นส่วนหนึ่งของ "โครงการศึกษาวิเคราะห์ความพร้อมของไทยในการจัดทำเขตการค้าเสรี FTA"
ศึกษาผลกระทบจาก FTA (ไทย-ญี่ปุ่น) กรณี แป้งสาลีและแป้งข้าวเหนียว โดยอาศัยแบบจำลองทางเศรษฐมิติ
   
   
 
 
     
About Us   l   FTA News & Update   l   FTA Library   l   Web Board   l   FAQs   l   Contact Us
 
Powered by Fiscal Policy Research Institute Foundation
Tipco Tower, 30th Floor, 118/1 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02-357-3490-6 Fax. 02-357-3499 e-mail. FTA

Copyright © 2004-2009. All rights reserved