ความตกลง Implementing Agreement ของ JTEPA (ภาษาอังกฤษ)
ความตกลง Implementing Agreement ของ JTEPA (ภาษาไทย)
ความตกลง Basic Agreement ของ JTEPA (ภาษาอังกฤษ)
ความตกลง Basic Agreement ของ JTEPA (ภาษาไทย)
กรณีศึกษา: ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ญี่ปุ่น-มาเลเซีย
กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น
สำนักงานเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น กระทรวงการต่างประเทศ
 
 
     
 
 
 
ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership: AJCEP
 
สรุปสาระสำคัญความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP)
AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN
รายละเอียดความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 
 
     
About Us   l   FTA News & Update   l   FTA Library   l   Web Board   l   FAQs   l   Contact Us
 
Powered by Fiscal Policy Research Institute Foundation
Tipco Tower, 30th Floor, 118/1 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02-357-3490-6 Fax. 02-357-3499 e-mail. FTA

Copyright © 2004-2009. All rights reserved