ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น
สถานะล่าสุดของการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น
ณ กุมภาพันธ์ 2549
ณ กันยายน 2548
ณ เมษายน 2548
ณ กุมภาพันธ์ 2548 (2)
ณ กุมภาพันธ์ 2548 (1)
ณ พฤศจิกายน 2547
ณ ตุลาคม 2547
ณ กันยายน 2547
ณ สิงหาคม 2547
ณ พฤษภาคม 2547
ณ มิถุนายน 2547 (1)
ณ มิถุนายน 2547 (2)
 
 
     
 
 
 
 
     
About Us   l   FTA News & Update   l   FTA Library   l   Web Board   l   FAQs   l   Contact Us
 
Powered by Fiscal Policy Research Institute Foundation
Tipco Tower, 30th Floor, 118/1 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02-357-3490-6 Fax. 02-357-3499 e-mail. FTA

Copyright © 2004-2009. All rights reserved