การลงนามความตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ (22 เมษายน 2548)

ความคืบหน้าในการจัดทํา FTA ไทย--นิวนิวซีแลนด์

สรุปสัมมนา FPRI-FTA SEMINAR SERIES 4 : "ยกที่ 1 FTAไทย – นิวซีแลนด์"

 
 
     
About Us   l   FTA News & Update   l   FTA Library   l   Web Board   l   FAQs   l   Contact Us
 
Powered by Fiscal Policy Research Institute Foundation
Tipco Tower, 30th Floor, 118/1 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02-357-3490-6 Fax. 02-357-3499

Copyright © 2004-2009. All rights reserved