สถิติการค้า

ข้อมูลจาก กรมศุลกากร

การนำเข้า มกราคม 2547
  กุมภาพันธ์ 2547
  มีนาคม 2547
  เมษายน 2547
  พฤษภาคม 2547
  มิถุนายน 2547
  กรกฎาคม 2547
  สิงหาคม 2547
  กันยายน 2547
   
การส่งออก มกราคม 2547
  กุมภาพันธ์ 2547
  มีนาคม 2547
  เมษายน 2547
  พฤษภาคม 2547
  มิถุนายน 2547
  กรกฎาคม 2547
  สิงหาคม 2547
  กันยายน 2547
 
 
     
About Us   l   FTA News & Update   l   FTA Library   l   Web Board   l   FAQs   l   Contact Us
 
Powered by Fiscal Policy Research Institute Foundation
Tipco Tower, 30th Floor, 118/1 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02-357-3490-6 Fax. 02-357-3499 e-mail. FTA

Copyright © 2004-2007 All rights reserved