รายชื่อบทความ
แหล่งข้อมูล
การสัมมนาเรื่อง "การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับประโยชน์
และผลกระทบการเปิดเสรีภาคการเงินภายใต้กรอบ FTA ไทย-สหรัฐฯ"
จัดโดย สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
FTAMonitoring.org
การสัมมนาเรื่อง "FTA ไทย-สหรัฐ"
จัดโดย คณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน ภาคเอกชน (กกร.)
FTAMonitoring.org
Thailand-US FTA:
A Roadmap to Negotiations

http://www.dtn.moc.go.th/web/147/650/
roadmap.pdf?g_id=650&f_id=3611

What are US business interests?

US-Thailand FTA Business Coalition Testimony
to the US International Trade Commission

US business interests and how US businesses organize to promote their interest
US-Thailand FTA Business Coalition Testimony
to the US International Trade Commission
CRS Study on US-Thailand FTA Negotiations:
US Foreign Affairs' Perspective of US interests in FTA with Thailand
US-Thailand FTA Business Coalition Testimony
to the US International Trade Commission
Full Transcript of the Public Hearing for the Proposed FTA Negotiations with Thailand The US Trade Representative
Download Research Paper:
A Study on the Impacts of
the Thailand - U.S. FTA
(by TDRI)
http://www.tusbc.org/


 
     
About Us   l   FTA News & Update   l   FTA Library   l   Web Board   l   FAQs   l   Contact Us
 
Powered by Fiscal Policy Research Institute Foundation
Tipco Tower, 30th Floor, 118/1 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02-357-3490-6 Fax. 02-357-3499 e-mail. FTA

Copyright © 2004-2009. All rights reserved