ความคืบหน้าการเจรจา FTA ไทย-สหรัฐฯ รอบที่ 6 โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สรุปผลการประชุมจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ รอบที่ 5
สรุปผลการประชุมจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ รอบที่ 4
สรุปผลการเจรจาเอฟทีเอไทย-สหรัฐฯ รอบที่ 3
An Examination of U.S. Economic and Trade Policy in Asia
สถานะความคืบหน้าการจัดทำเขตการค้าเสรีระหว่างไทย-สหรัฐ
 
 
     
About Us   l   FTA News & Update   l   FTA Library   l   Web Board   l   FAQs   l   Contact Us
 
Powered by Fiscal Policy Research Institute Foundation
Tipco Tower, 30th Floor, 118/1 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02-357-3490-6 Fax. 02-357-3499 e-mail. FTA

Copyright © 2004-2009. All rights reserved