รายการสินค้าเร่งลดภาษีภายใต้ข้อตกลงไทย-จีน

ตามพิกัดศุลกากร 07-08

ประเภท

ประเภทย่อย

 

รายการ

     

ตอนที่ 7

พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้

07.01     มันฝรั่ง สดหรือแช่เย็น
  0701.10

ô

 - ใช้สำหรับการเพาะปลูก
  0701.90

ô

 - อื่นๆ
07.02 0702.00   มะเขือเทศ สดหรือแช่เย็น
07.03     หอมหัวใหญ่ หอมหัวเล็ก กระเทียม ลีกและพืชผัก จำนวนหอม กระเทียมอื่นๆสดหรือแช่เย็น
  0703.10

ô

 - หอมหัวใหญ่ และหอมหัวเล็ก
  0703.20

ô

 - กระเทียม
  0703.90   - ลีก และพืชผักจำพวกหอมกระเทียมอื่นๆ
07.04     กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก กะหล่ำปม เคลและพืชที่คล้ายกัน ในตระกูลบราสซิกาซึ่งบริโภคได้ สดหรือแช่เย็น
  0704.10    - กะหล่ำดอกและบรอกโคลี
  0704.20   - บรัสเซลสเปร๊าต์
  0704.90    - อื่นๆ
07.05     ผักกาดหอม (แล็กตูกาซาติวา) และชิโครี่ (ชนิดชิโคเรี่ยม) สดหรือแช่เย็น
      - ผักกาดหอม
  0705.11        - ผักกาดหอมห่อหัว
  0705.19        - อื่นๆ
      - ชิโครี่
  0705.21        - วิทลูฟชิโครี่ (ชิโคเรี่ยมอินไทบัสพันธุ์โฟลิโอซัม)
  0705.29        - อื่นๆ
07.06      แคร์รอต เทอร์นิป หัวบีตที่ใช้ทำสลัด ซัลซิฟาย เซเลริแอก หัวผักกาดขาว และหัวของพืชที่คล้ายกัน ซึ่งบริโภคได้ สดหรือแช่เย็น
 

0706.10

  - แคร์รอตและเทอร์นิป
  0706.90   - อื่นๆ
07.07 0707.00   แตงร้านและแตงกวา สดหรือแช่เย็น
07.08     พืชผักตระกูลถั่ว เอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม สดหรือแช่เย็น
  0708.10   - ถั่วลันเตา (พิซุมซาติวุม)
  0708.20   - ถั่วบีน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซิโอลัส)
  0708.90   - พืชผักตระกูลถั่วอื่นๆ
07.09     พืชผักอื่นๆ  สดหรือแช่เย็น
  0709.10   - โกลบอาติโชก
  0709.20   - หน่อไม้ฝรั่ง
  0709.30   - มะเขือม่วง
  0709.40   - คึ่นไช่ นอกจากเซเลริแอก
      - เห็ดชนิดมัชรูม และเห็ดชนิดทรัฟเฟิล
  0709.51        - เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะการิคัส
  0709.52        - เห็ดชนิดทรัฟเฟิล
  0709.59        - อื่นๆ
  0709.60   - พริกในตระกูลแคบซิกัมหรือตระกูลพิเมนตา
  0709.70   - สปิแนช นิวซีแลนด์สปิแนช และโอราเวสปิแนช (การ์เดนสปิแนช)
  0709.90   - อื่นๆ
07.10     พืชผัก (ดิบหรือทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม) แช่เย็นจนแข็ง
  0710.10

ô

- มันฝรั่ง
     

 - พืชผักตระกูลถั่ว เอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม

  0710.21        - ถั่วลันเตา (พิซุมซาติวุม)
  0710.22        - ถั่วบีน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซิโอลัส)
  0710.29        - อื่นๆ
  0710.30    - สปิแนช นิวซีแลนด์สปิแนช และโอราแชสปิแนช (การ์เดนสปิแนช)
  0710.40   - ข้าวโพดหวาน
  0710.80   - พืชผักอื่นๆ
  0710.90   - พืชผักต่างๆ ผสมกัน
07.11     พืชผักที่ทำไว้ไม่ให้เสียชั่วคราว (เช่น รมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แช่น้ำเกลือ แช่น้ำกำมะถัน หรือแช่น้ำยากันเสียอื่นๆ) ในสภาพที่ไม่เหมาะสำหรับบริโภคทันที
  0711.20   - ผลมะกอก
  0711.30   - เคเปอร์
  0711.40    - แตงร้านและแตงกวา
       - เห็ดชนิดมัชรูมและเห็ดชนิดทรัฟเฟิล
  0711.51        - เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะการิคัส
  0711.59        - อื่นๆ
  0711.90    - พืชผักอื่นๆ รวมทั้งพืชผักต่างๆ ผสมกัน
07.12     พืชผักแห้ง ทั้งต้นหรือทั้งหัว ตัด ฝาน ทำให้แตก หรือเป็นผงแต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้
  0712.20

ô

 - หอมหัวใหญ่
      - เห็ดมัชรูม เห็ดหูหนู (ชนิดออริคูลาเรีย) เจลลีฟังไจ (ชนิดทรีเมลลา) และเห็ดชนิดทรัฟเฟิล
  0712.31        - เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะการิคัส
  0712.32        - เห็ดหูหนู (ชนิดออริคูลาเรีย)
  0712.33        - เจลลีฟังไจ (ชนิดทรีเมลลา)
  0712.39        - อื่นๆ
  0712.90   - พืชผักอื่นๆ รวมทั้งพืชผักต่างๆ ผสมกัน
   

ô

- เฉพาะกระเทียม
07.13     พืชผักตระกูลถั่ว แห้งและเอาเปลือกออก จะลอกเยื่อหรือทำให้แยกจากกันหรือไม่ก็ตาม
  0713.10   - ถั่วลันเตา (พิซุมซาติวุม)
  0713.20   - ถั่วมะแฮะ (การ์แบนโซ)
      - ถั่วบีน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซิโอลัส)
  0713.31        - ถั่วบีน (ชนิดวิกนามังโกเฮปเปอร์ หรือชนิดวิกนาราดิอาตาวิลเซ็ก)
  0713.32        - ถั่วแดงเมล็ดเล็ก (ฟาซิโอลัสแองกูลาริส หรือวิกนาแองกูลาริส)
  0713.33        - คิดนีย์บีน รวมถึงไวต์พีบีน (ฟาซิโอลัสวัลการิส)
  0713.39        - อื่นๆ
  0713.40   - ถั่วแขก
  0713.50   - บรอดบีน (วิเซียฟาบาพันธุ์เมเจอร์) และฮอร์สบีน (วิเซียฟาบาพันธุ์อีคิวนาและวิเซียฟาบาพันธุ์ไมเนอร์)
  0713.90   - อื่นๆ
07.14     มันสำปะหลัง รากสามสิบ สาเลป เฮรูซาเลมอาร์ติโชก มันเทศ และรากหรือหัวที่คล้ายกัน ซึ่งมีปริมาณของสตาร์ช หรืออินูลินสูง สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือแห้ง จะฝานหรือทำเป็นเพลเลต หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเนื้อในของต้นสาคู
  0714.10    - มันสำปะหลัง
      - เฉพาะที่แช่เย็นจนแข็ง
  0714.20   - มันเทศ
      - เฉพาะที่แช่เย็นจนแข็ง
  0714.90   - อื่นๆ
      - เฉพาะที่แช่เย็นจนแข็ง
     

ตอนที่ 8

ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ เปลือกผลไม้จำพวกส้มหรือเปลือกแตง

08.01     มะพร้าว บราซิลนัตและเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ สดหรือแห้งจะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม
       - มะพร้าว
  0801.11

ô

     - ทำให้แห้ง
  0801.19

ô

     - อื่นๆ
      - บราซิลนัต
  0801.21        - ทั้งเปลือก
  0801.22        - เอาเปลือกออก
      - เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
  0801.31        - ทั้งเปลือก
  0801.32        - เอาเปลือกออก
08.02     ลูกนัตอื่นๆ สดหรือแห้ง จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม
      - เมล็ดอัลมอนต์
  0802.11        - ทั้งเปลือก
  0802.12        - เอาเปลือกออก
      - เฮเซลนัตหรือฟิลเบิร์ด (ชนิดโคริลัส)
  0802.21        - ทั้งเปลือก
  0802.22        - เอาเปลือกออก
      - เมล็ดมันฮ่อ
  0802.31        - ทั้งเปลือก
  0802.32        - เอาเปลือกออก
  0802.40   - เมล็ดเกาลัด (ชนิดคาสตาเนีย)
  0802.50   - พิสตาซิโอ
  0802.90   - อื่นๆ
08.03 0803.00   กล้วยรวมถึงกล้าย สดหรือแห้ง
08.04     อินทผลัม มะเดื่อ สับปะรด อโวกาโด ฝรั่ง มะม่วง และมังคุดสดหรือแห้ง
  0804.10   - อินทผลัม
  0804.20   - มะเดื่อ
  0804.30   - สับปะรด
  0804.40   - อโวคาโด
  0804.50   - ฝรั่ง มะม่วงและมังคุด
08.05     ผลไม้จำพวกส้ม สดหรือแห้ง
  0805.10    - ส้มเปลือกบาง
  0805.20   - ส้มแมนดาริน (รวมถึงส้มเขียวหวานและส้มซัดสุมา) รวมทั้งส้มคลีเมนทีน ส้มวิลกิ้ง และส้มพันธุ์ผสมที่คล้ายกัน
  0805.40   - เกรปฟรุ้ต
  0805.50   - มะนาวฝรั่ง (ซิทรัส ไลมอน ซิทรัสไลโมนัม) และมะนาว (ซีทรัสออแรนติโฟเลีย ซิทรัสลาติโฟเลีย)
  0805.90   - อื่นๆ
08.06     องุ่น สดหรือแห้ง
  0806.10   - สด
  0806.20    - แห้ง
08.07      แตง (รวมถึงแตงโม) และมะละกอ สด
      - แตง (รวมถึงแตงโม)
  0807.11        - แตงโม
  0807.19        - อื่นๆ
  0807.20   - มะละกอ
08.08     แอปเปิ้ล แพร์และควินซ์ สด
  0808.10   - แอปเปิ้ล
  0808.20   - แพร์และควินซ์
08.09     แอปริคอต เชอร์รี่ ท้อ (รวมทั้ง เนกทารีน) พลัมและสโล สด
  0809.10   - แอปริคอต
  0809.20   - เชอร์รี่
  0809.30   - ท้อ รวมถึงเนกทารีน
  0809.40    - พลัมและสโล
08.10      ผลไม้อื่นๆ สด
  0810.10   - สตรอเบอร์รี่
  0810.20   - ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ บัลเบอร์รี่ และโลแกนเบอร์รี่
  0810.30   - เคอร์แรนต์ชนิดดำ ขาว หรือ แดง และกุสเบอรี่
  0810.40   - แครนเบอร์รี่ บิลเบอร์รี่ และผลไม้อื่นๆ ในตระกูลแวกซิเนียม
  0810.50   - กีวีฟรุ้ต
  0810.60   - ทุเรียน
  0810.90   - อื่นๆ
   

ô

- เฉพาะลำไย เงาะ ทุเรียน ลิ้นจี่
08.11     ผลไม้และลูกนัต ดิบหรือทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม แช่เย็นจนแข็ง จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม
  0811.10   - สตรอเบอร์รี่
  0811.20    - ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ บัลเบอร์รี่ และโลแกนเบอร์รี่ เคอร์แรนต์ชนิดดำ ขาว หรือแดง และกูสเบอร์รี่
  0811.90   - อื่นๆ
08.12     ผลไม้และลูกนัตที่ทำไว้ไม่ให้เสียชั่วคราว (เช่น รมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แช่น้ำเกลือ แช่น้ำกำมะถัน หรือน้ำยากันเสียอื่นๆ) ในสภาพที่ไม่เหมาะ สำหรับบริโภคทันที
  0812.10   - เชอร์รี่
  0812.90   - อื่นๆ
08.13     ผลไม้แห้ง นอกจากผลไม้ตามประเภทที่ 08.01 ถึง 08.06 รวมทั้งลูกนัตหรือผลไม้แห้งในตอนนี้ผสมกัน
  0813.10   - แอปริคอต
  0813.20   - พรุน
  0813.30    - แอปเปิ้ล
  0813.40    - ผลไม้อื่นๆ
       - เฉพาะลูกหยี
   

ô

- เฉพาะลำไย
  0813.50   - ลูกนัตหรือผลไม้แห้งในตอนนี้ผสมกัน
08.14 0814.00   เปลือกผลไม้จำพวกส้มหรือเปลือกแตง (รวมถึงแตงโม) สด แช่เย็นจนแข็ง แห้ง หรือทำไว้ไม่ให้เสียชั่วคราว โดยแช่น้ำเกลือ แช่น้ำกำมะถันหรือน้ำยากันเสียอื่นๆ เฉพาะเปลือกผลไม้ประเภทส้มสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตแยม
หมายเหตุ   ô    เป็นสินค้าเปิดตลาดตาม WTO ที่จะลดอัตราภาษีเป็นร้อยละ เฉพาะปริมาณในโควตาเท่านั้น
 
 
 
     
About Us   l   FTA News & Update   l   FTA Library   l   Web Board   l   FAQs   l   Contact Us
 
Powered by Fiscal Policy Research Institute Foundation
Tipco Tower, 30th Floor, 118/1 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02-357-3490-6 Fax. 02-357-3499 e-mail. FTA

Copyright © 2004-2009. All rights reserved