รายชื่อบทความ แหล่งข้อมูล
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับสาธารณรัฐประชาชนจีน กระทรวงการคลัง
ปัญหาผักผลไม้ไทย-จีน สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
http:// www.fpri.or.th \FTA Monitoring website\Thai-China
บทเรียนค้าไทย-จีน เสียงสะท้อนจาก"เชียงราย" ฐานเศรษฐกิจ
http://203.107.133.147/detialNews.php?id=M3219151&issue=
อัญมณีดิ้นรับFTAจีน-อินเดีย จี้รัฐเคลียร์ทุกปัญหาก่อนเซ็นหวั่นได้ไม่คุ้มเสีย ฐานเศรษฐกิจ
http://203.107.133.147/detialNews.php?id=T0619181&issue=
กระแสจีนโดนใจวัยรุ่น บุญสิทธิ์แนะไทยปรับสู้ ฐานเศรษฐกิจ
http://203.107.133.147/detialNews.php?id=T011919g&issue=
โต๊ะกลม FTAไทย-จีนด้านผักผลไม้ กับปัญหาที่ต้องเร่งสะสาง ฐานเศรษฐกิจ
http://203.107.133.147/detialNews.php?id=T0419121&issue=
เปิดม่านการค้า-ลงทุน ไทยกับยูนนาน ฐานเศรษฐกิจ
http://203.107.133.147/detialNews.php?id=T0619132&issue=
จีนกลืนตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า โลคัลแบรนด์ขู่จะปิดรง. ฐานเศรษฐกิจ
http://203.107.133.147/detialNews.php?id=M1719092&issue=
เปิดถนนเชื่อมไทย-จีนยาว 400 กม.ผ่านพม่า บูมการค้าอนุภูมิภาค ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/daily/ViewNews.aspx?NewsID=9470000016157&Keyword=fta
ส่องลู่ทางสินค้าไทยในสิบสองปันนา ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/daily/ViewNews.aspx?NewsID=9470000017178
สมพล"ชี้ไม่เวิร์ก FTAอาเซียน-จีน ให้แยกคุยรายปท. ฐานเศรษฐกิจ
http://203.107.133.147/detialNews.php?id=T0418793&issue=
จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เร่งผนวก ศก. & การลงทุน ปูทางสู่ "FTA" ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ฐานเศรษฐกิจ
http://203.107.133.147/detialNews.php?id=T1018925&issue=
การเปิดเสรีการค้าไทย-จีน กรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์
http://www.dtn.moc.go.th/web/147/153/TCFTA.asp?g_id=153&f_id=3487
FREE TRADE SQUARE ธีรัตม์ ธรรมวนิช ธุรกิจญี่ปุ่นมุ่งหน้าเข้าจีน ฐานเศรษฐกิจ
http://203.107.133.147/detialNews.php?id=T0418942&issue=
แป้งมันเสี่ยส่งในจีนโตพรวด100% ผลซัพพลายขาด-FTAเอื้อนำเข้า ฐานเศรษฐกิจ
http://203.107.133.147/detialNews.php?id=T0418952&issue=
เขตการค้าเสรีระหว่างประเทศ กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ : การจัดทำเขตการค้าเสรีไทย-จีน กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม http://www.oie.go.th/cooperation/THAI-CHAINA.doc
โครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรองรับการที่จีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกและการจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน - [กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์] / Chayodom Sabhasrit Ph.D. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.econ.chula.ac.th/publication/project/proj2000.html#2003
โครงการการศึกษาวิเคราะห์ความพร้อมของไทยในการจัดทำเขตการค้าเสรี [กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ ] Sothitorn Mallikamas Ph.D., Assoc. Prof. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.econ.chula.ac.th/publication/project/proj2000.html#2003
จีนเดินสายเจรจา FTA สานนโยบายต่างประเทศ ฐานเศรษฐกิจ
http://203.107.133.147/detialNews.php?id=T1019082&issue=
โต๊ะกลม FTAไทย-จีนด้านผักผลไม้ กับปัญหาที่ต้องเร่งสะสาง ฐานเศรษฐกิจ
http://203.107.133.147/detialNews.php?id=T0419121&issue=
จีนกลืนตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า โลคัล แบรนด์ขู่จะปิดรง. ฐานเศรษฐกิจ
http://203.107.133.147/detialNews.php?id=M1719092&issue=
เปิดม่านการค้า-ลงทุน ไทยกับยูนนาน ฐานเศรษฐกิจ
http://203.107.133.147/detialNews.php?id=T0619132&issue=

 
     
About Us   l   FTA News & Update   l   FTA Library   l   Web Board   l   FAQs   l   Contact Us
 
Powered by Fiscal Policy Research Institute Foundation
Tipco Tower, 30th Floor, 118/1 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02-357-3490-6 Fax. 02-357-3499 e-mail. FTA

Copyright © 2004-2009. All rights reserved